Welkom op de site van Praktijk voor Counseling & (adem) Coaching

Counseling is een laagdrempelige en kortdurende begeleidingsvorm.  Het omvat een integratief en divers aanbod van benaderingen voor ondersteuning en begeleiding op het gebied van werk, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en relaties. 

Het grootste deel van de dag worden we bestuurd door allerlei bewuste en onbewuste processen. Counseling is gericht op het leren begrijpen en verhelderen van deze processen, gedachten, gevoelens en emoties waardoor er (weer) ruimte ontstaat.  Klachten kunnen hierdoor hanteerbaar worden of zelfs verdwijnen.

Het helpt om je doelen en hindernissen helder te krijgen en je te ondersteunen om deze te bereiken en te overwinnen! 
Counseling is gericht op het stimuleren van je eigen vermogen om tot ont-wikkeling te komen. Zodat je zelf je eigen keuzes (leert) maken en doelen bereikt die een positieve wending geven aan je leven en gezondheid. Wanneer je aandacht gaat richten op je eigen drijfveren, je motivatie, je kwaliteiten, authenticiteit en liefde ont-wikkel je naar diegene die je echt wilt zijn.

Mijn verlangen is om een  plek te creëren waarbij het gaat om ont-moeten

Vanuit de liefde voor de levenskunst.  Het leven als kunstenaar van je eigen leven. Dan heb ik het niet over een gespecialiseerde
prestatie maar over de vervolmaking van onze eigen persoonlijkheid. De prachtige mogelijkheden als we ons richten op onze
dromen, wensen en verlangens. Mijn streven is om een veilige plek te bieden waarin je op onderzoek kan gaan. Soms naar belemmerende patronen , de andere keer naar je verlangens.  Er is moed nodig om liefdevol naar je zelf te leren kijken.

Het kost (vaak)  tijd om ingesleten patronen te veranderen. Het heeft ook (vaak) jaren geduurd voordat iets een probleem is geworden. Het vraagt liefde, geduld, humor en wijsheid.  Maar het geeft ook plezier en vervulling om in contact te komen met je diepste verlangens, je drijfveren en wat je energie geeft!

U bent van harte welkom in mijn praktijk voor een ontmoeting

 

                                                                                            Liefs Tamara