COUNSELING

 Door allerlei omstandigheden zijn er patronen ontstaan in gedachten en in ons gedrag en die patronen herhalen we vaak eindeloos in verschillende situaties. Deze herhalingen van gedachten en gedragingen vindt meest onbewust plaats en worden door de jaren heen versterkt en kunnen vast komen te zitten.  Er zijn dan allerlei blokkades of problemen ontstaan die je groei belemmeren. Tijdens counseling sessies ga je samen met de counselor op zoek naar de ruimte, naar inzicht en het opnieuw betekenis leren geven aan gebeurtenissen zodat je levensenergie als het ware weer kan vrij kan stromen.

 

Counseling heeft raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie toegepast, met als doel om problemen op te lossen of te verlichten en om vragen te beantwoorden. Toch is counseling (met nadruk) geen psychotherapie. Zo houdt counseling zich niet  bezig met psychiatrische stoornissen of zware psychosociale problematieken.  Daarbij richt counseling zich primair op het 'hier-en-nu' en is daarom heel goed geschikt voor problemen met een lichte psychosociale achtergrond (aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn, het niet optimaal kunnen functioneren en dergelijke) of om inzichten te verkrijgen in (levens) vragen.