De methodieken die ik gebruik in mijn praktijk voor Counseling & Coaching zijn intuïtief en afgestemd op de cliënt. Wel heb ik voorkeuren voor instrumenten en werkvormen, die ik hieronder zal opsommen. 
Afhankelijk van de vraag of probleem en persoonlijkheid van de cliënt maak ik gebruik van diverse methoden en technieken die helpen inzicht te verkrijgen in de manier van denken, gedragingen en gevoelswereld.
Naast cliëntgerichte benadering ( bij deze benadering staat het inzicht van de cliënt in zichzelf centraal )  maak ik gebruik van onderstaande methodieken.

 

 

Cognitieve gedragstherapie Om te leren om je gedachten anders te interpreteren en zo je gedrag te veranderen.

Visualisatietechnieken  Om de diepere lagen van je bewustzijn te laten spreken.

Innerlijk kindwerk  Het ontdekken en verwerken van gewonde kindsdelen.

Ademcoaching  Door stress en trauma hebben invloed om de manier waarop je ademen. Door onder andere een oppervlakkige ademhaling kan er (chronische) spierspanning in het lichaam worden opgeslagen. Daardoor kunnen er allerlei fysieke en psychische klachten ontstaan. Tijdens een ademsessie kun je in contact komen met allerlei blokkades waardoor vastgezette emoties vrijkomen en er ruimte ontstaat. Voor klachten als hyperventilatie of veel spanning in nek, schouders en kaakspieren is dit heilzaam. Klachten kunnen verminderen en zelfs verdwijnen.

Mindfulness   (Aandacht- en ontspanningsoefeningen) Het leren kalmeren van de geest.

Transactionele analyse  Om bewust te maken vanuit welke positie je communiceert met de ander.

Geweldloze communicatie  Leren communiceren vanuit je hart.

Transpersoonlijke counseling Transpersoonlijke of diepte counseling betekent het persoonlijke overstijgend. Het ego van de mens is vaak datgene dat geestelijke problematiek teweeg brengt. Het doel van transpersoonlijke of diepte counseling is dat de counselor de medemens begeleidt om het evenwicht in zichzelf tussen het persoonlijke en het spirituele in balans te brengen.

Lichaamsgerichte benaderingen Lichaamsgerichte therapie neemt de ervaring in het lichaam als uitgangspunt voor het therapeutisch proces. Telkens wordt gekeken hoe het gevoel in het lichaam wordt ervaren. Hierdoor is het lichaam een directe ingang tot een transformatie in het gevoelsleven. 

Het lichaam is een bron van wijsheid en verteld ons veel. Binnen lichaamsgerichte therapie gaat men ervan uit dat emoties die geen uitweg hebben gekregen, in het lijf achterblijven. We kennen allemaal wel ervaringen dat je emotie kunt uitstellen, omdat het op het moment bijvoorbeeld ongepast is je te laten gaan.

Creatieve werkvormen (kunstzinnig counseling)    Werkvormen die vanuit ‘het creatieve’ allerlei processen op gang kunnen brengen.

Delenwerk  In therapeutische technieken als ‘Voice Dialogue en Transactionele Analyse wordt voor de behandeling gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen Met Voice Dialogue kun je de client leren verplaatsen in eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor iemand zich bewust kan worden van eigen handelingen en denkwijzen (bij innerlijke conflicten).

Effectief leiderschap  Om te kunnen veranderen moet je een onveranderlijk idee van jezelf hebben. Het is belangrijk te weten wat je belangrijk vindt. Een eigen grondwet, een persoonlijke statuut zodat we ons erdoor kunnen laten leiden, zowel bij belangrijke als alledaagse beslissingen, zelfs wanneer emotie een grote rol speelt. Om er kracht uit te putten tijdens periodes van (grote) veranderingen.

Psycho- educatie Voorlichting richt zich op informatie overdracht ten einde keuzen te kunnen maken, de zelfstandigheid te bevorderen en de autonomie te versterken.